Dian's Praktijk. Jouw go-to bij wat dan ook!

Jouw gezondheidscoach, lerares of begeleider: Mentaal & fysiek fit, gezond, gelukkig en ontspannen!

Algemene voorwaarden.

 • Dian’s Praktijk is een zelfstandige zonder personeel met preventieve gezondheidszorg, studiebegeleiding, vorming en onderwijs en kunstzinnige vorming van amateurs.
 • Bij het inplannen van een sessie in welke vorm dan ook bij Dian’s Praktijk, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. Hier wordt bij het intakeformulier nadrukkelijk om verzocht.


Betaling.

 • Indien de klant een sessie in welke vorm ook bij Dian’s Praktijk heeft ontvangen dient deze betaald te worden maximaal 30 dagen nadat de factuur is verstuurd, tenzij anders is afgesproken (bijvoorbeeld in termijnen).
 • Indien betaling uitblijft of te laat plaatsvindt kan er gebruik worden gemaakt van een incassobureau waarbij de kosten voor de klant zullen zijn.


Annuleren.

 • Annuleren van een sessie bij Dian’s Praktijk kan gratis tot 48 uur voor de sessie (met uitzondering van ziekte). Bij annuleren binnen 48 uur worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht.
 • Bij groepssessies gaat de sessie pas door bij aanmelding van minimaal 4 personen. Bij minder wordt de sessie geannuleerd, dit gebeurt door Dian’s Praktijk binnen 48 uur voor aanvang van de sessie. De aangemelde klanten voor deze sessie kunnen de sessie op een ander moment inhalen.
 • Indien een sessie wordt geannuleerd door Dian’s Praktijk, zal er in overleg worden gekeken naar een zo snel mogelijk nieuwe mogelijkheid om de sessie te laten plaatsvinden.
 • Indien de klant besluit niet meer verder te willen met Dian’s Praktijk kan dat op elk gewenst moment. Alle sessies die dan al hebben plaatsgevonden dienen door de klant binnen de betaaltermijn te worden betaald en van geldteruggave op bijvoorbeeld trajecten is in dat geval geen sprake.


Resultaten.

 • Dian’s Praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. Bij de start van de klant wordt meteen gekeken naar haalbare en realistische doelen en Dian’s Praktijk gebruikt alles wat binnen haar kennis en mogelijkheden is om deze doelen te behalen. De klant is echter zelf verantwoordelijk voor het behalen van deze doelen. Er is dus ook geen sprake van garantie of terugbetaling.


Privacy.

 • Door Dian’s Praktijk worden alleen noodzakelijke persoonsgegevens opgeslagen (zoals telefoonnummer, emailadres, factuurgegevens en eventueel gegevens van de zorgverzekeraar). Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de facturatie, debiteuren administratie, (kerst)kaarten en bij geschillen en/of klachten. Deze gegevens kan de klant te allen tijde wijzigen door Dian’s Praktijk van een wijziging op de hoogte te brengen.
 • Dian’s Praktijk handelt volgens het principe van beroepsgeheim. Wat binnen Dian’s Praktijk wordt vertelt door de klant is vertrouwelijk en Dian’s Praktijk kan deze informatie alleen doorspelen aan derden indien de veiligheid van de klant of Dian’s Praktijk daar om vraagt. Dit gebeurt indien mogelijk in overleg met de klant.
 • Voor klanten onder de 21 jaar stelt Dian’s Praktijk altijd ouders/verzorgers op de hoogte van de start bij Dian’s Praktijk, vanwege de financiële verantwoordelijkheid die dan nog bij de ouders/verzorgers ligt. Het delen van inhoudelijke informatie wordt tijdens de intake met de klant en eventueel ouders/verzorgers afgestemd.


Schade/aansprakelijkheid.

 • Het beoefenen van sport is niet zonder risico’s. Dian’s Praktijk begeleidt de klant tijdens het sporten naar kennis en ervaring, ook indien er sprake is van blessures. Het deelnemen aan (sport)sessies is vrijwillig en op eigen risico. Dian’s Praktijk is niet verantwoordelijk voor enige vorm van letsel, blessures of een ongeval, van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na een sessie of training. Ook niet wanneer er op advies thuis aan de slag is gegaan met tips, adviezen en (video-)materiaal.
 • Dian’s Praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Het is aan de klant om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor dergelijke spullen.


Slotbepalingen.

 • Op de algemene voorwaarden van Dian’s Praktijk en de overeenkomsten die Dian’s Praktijk met de klant heeft afgestemd, is enkel het Nederlandse Recht van toepassing. Bij geschillen zal dat dan ook de manier zijn om tot een oplossing te komen.


E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram
LinkedIn